...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތިލުން
މ.
(1) ތޫނުއެއްޗަކުން ވައިނޮޅި ބުރިކޮށްލުން.
(2) (މަޖާޒު) އެލަންގަލަން ކުޅޭ ކުދިންކުރެ އިލޮށި ހިފައިގެން ހުންނަ ކުއްޖާ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އިލޮށި ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޟުޙިޔާކަތިލުން . މަރުފެން . މަރުފެންދިނުން . ޤުރުބާންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ