...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތީބު
ނ.
(1) މާލެފިޔަވައި ރާއްޖޭގެމީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުކުރައްވައިފައި ހުންނަމީހާ.
(2) އިހުގައި ހުކުރުނަމާދާއި، އީދުނަމާދު އިމާމުވެކޮށް، މަރުވާމީހުން ވަޅުލައިހެދުމަށް އިސްކޮށްފައިހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިދާ . ބޭ . ކަތީބުބައި . ކަތީބުފަތްކޮޅު . ކުޑަކަތީބު . ކުޑަކަތީބުކަން . ފަތްކިޔުން . ޚަޠީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ