...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތީބުބައި
ނ.
އިހުގައި ރަށްރަށުގެ ކަތީބުންނަށް އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންކުރާ މަސައްކަތަކުން ލިބޭއެއްޗަކުން އޮންނަބައި، މިއީ ސައުވީސްބައިކުޅަ އެއްބައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ