...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތީބުކަން
ނ.
(1) މާލެފިޔަވައި ރާއްޖޭގެމީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ވެރިކަމުގެ ވަޒީފާ.
(2) އިހުގައި ހުކުރުނަމާދާއި، ޢީދުނަމާދު އިމާމުވެކޮށް، މަރުވާމީހުން ވަޅުލައިހެދުމަށް އިސްކޮށްފައިހުންނަ ވެރިޔާގެ މަޤާމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަތީބުފަތްކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ