...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތުން
ނ.
(1) މީހުން.
(2) އެކަމަކަށް ކުޅަދާނަ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަވިހާ . ހެއި . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަކީރު . ރަށުބައި . ރޫމީމައިލު . ރޯނު . ރޯނުނަކަތް . ބައިތުލްމަޢުމޫރު . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . އަހުލިހަ . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އިރުވައި . އިރުވައިބަޑި . އިރުވައިމޫސުން . ވާރު . މައިވާރު . މަލަކޫތީޢާލަމް . މުންކިރުނަކީރު . ފަތުޖެއްސެވުން . ފުކުރިގެންހޯދުން . ފެންކުޅި . ތިމަންކަލޭފާނު . ލޫދިފުކުރިގެން ހޯދުން . ގަހުރޯދި . ގެހެރޯދި . ޒަބާނިއްޔަމަލާއިކަތުން . ޓެކުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ