...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތުރާން
ނ.
ވަކިބާވަތެއްގެ ގަސްގަހުންނަގާ ކަޅުކުލައިގެ އޮލަތެލެއް.
ކަތުރާންހަދަނީ، މިތެޔޮ މަޑުގިނީގައި ކައްކައިގެންނެވެ.
މިއި މީރުވަހެއްދުވާ، ކަޅުކުލަ ގަދަ، ހަރު އެއްޗެކެވެ.
ދިވެހީން ޢާއްމުކޮށް މިބޭނުންކުރަނީ ރޯގާ މޮޅުއިރު ދުންއަޅާށާއި ދެލަކުޑިގަނޑު ތަތްކުރާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަތުރާން . ކަތެރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ