...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތުރު
ނ.
ދެފައިކަށިލީ ތޫނު ހަތިޔާރެއް.
މިއީ ބައެއްތަކެތި ކޮށާށާއި ކަފަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތަފާތު ބާވައްތައް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުވުން . ބޯކޮށާކަތުރު . ކަރުފަތުވިހަ . ކެފުން . ކޯކަށިގަނޑު . މަކަރު . ފޭރާންކާފަނި . ތަޅޮކާނށި . ތުނޑުކަތުރު . ތޮޅޮކާނށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ