...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތުރުފަނި
ނ.
(1) ތުންރަތްކޮށް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ފަންޏެއް.
Mިއީލަކުޑިއާއި ކަރުދާސް ފަދަތަކެތީގައި އަޅާފަންޏެކެވެ.
އަދި ފިޔަލައިގެން އުދުހޭ އެއްޗެކެވެ.
(2) (މަޖާޒު) ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި ފިތުނަ އުފައްދާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ