...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަތެއް
ނ.
(1) މީހެއް.
(2) އެކަމަކަށް ކުޅަދާނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކަނޑައިލުން . ހެއި . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ބާޒީ . ބިންމަތީގެ . ބީލަން . ބުންވަރު . ބުރުގަނޑު . ބޭކާރުވުން . ކަނދުގަނޑަކަށްވުން . ކައްޓިބަލި . ކަމިޝަން . ކަމެއް . ކަފާސްވުން . ކުރުދޮށީގައިހިފުން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކުކުރާމުގުރުން . ކެއްސަމަކުން ލޯގަނޑެއް އުކައެއް ނުލެވޭނެ . ކޮނެކެއުން . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އަތްކުރުކޮށްލުން . އަތްވީއްލުން . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އަގުވަޒަންކުރުން . އަސާހަނޑޫ . އާނ . އާނކިއުން . އާލާތް . އާލާތްނެތި ކެޔޮޅެއްނުވާނެ . އިށީންނާނެގަލެއްނުބަލައި އުދުއްސައި ނުގަންނާށެވެ. . އިންޖީނު . އުންކާރު . އުންކާރުދިނުން . އޮޑިދޮށުންތިލަވުން . ވަޅިދުށްތާ ކާށިކެއުން . ވަޒީފާއަދާކުރުން . ވިދެޔާހުސްބުޅިޔާ . ވެދުމާދިއުން . މަރިސާހިފުން . މަރުޙަލާ . މަތިކުރުން . މަސައްކަތުދިއުން . މަސްގުޅަކެއުން . މާވަޑިކަން . މިހެނީ . މުސާރަ . މުޓިޔާކުރުން . މޫކެނޑުން . މޯހިރުންއުޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ