...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލަ
ނ.
(1) ޒަމާން.
މިސާލު:
މިކަލަކަށް އައިސް.
(2) ތިމާ އަނެކަކަށް ކޮށްދީފައި ހުންނަ ހެޔޮކަންތަކުގެ ވާހަކަ، ހިތާނުވެގެން އެމީހާއަށް އިއްވާން ދައްކާ ދެއްކުން.
(3) (ސ) ފަހަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . ހަކުރާވަރު . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހިތިދުވަސް . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްބު . ހުވަނދުގޮށި . ހުދުރޮނޑު . ހެއިޖެއްސުން . ނާބަބޭލުން . ރަނޑުރިހި . ރަންދި . ރަބީޢުލްއައްވަލު . ރަބީޢުލްއާޚިރު . ރަމަޟާން . ރަސޫލު . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރަސްކޮލި . ރަޖަބު . ރެފިއުޖީން . ރޯދަމަސް . ބަނޑުދޭފިލާ . ބިރު . ބިރުބޮޑުވުން . ބިރުވެރިވުން . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޮއިތޮށި . ބޮޑުތަވީދު . ބޮޑުގުރާބު . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކަލަ . ކަލަންބޮކަރުއާރުދަރު . ކަލަންމަބޮކަރު . ކަލަންޑަރު . ކަލަރުބިބީ . ކަލަމަބޮކަރު . ކަލިމްބޮކަރު . ކިމެރު . ކުރޯޑު . ކުޑަ އޮޅަންނަ އޮޅި . އައްޓަށްގެންދެވުން . އަސާހަނޑޫ . އަޖިދައަށްކޮރުލުން . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ