...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލަންޑަރު
ނ.
(1) އަހަރާއި، މަހުގެ ދުވަސް ބަލާން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ތަނަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތައް މަސްމަހަށް ބަހައިފައިވާ ގޮތުގެ ތާވަލު.
މިސާލު:
(ހ) ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރު.
(ށ) އަދަބީ ކަލަންޑަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުމަސް . ރަބީޢުލްއައްވަލު . ރަބީޢުލްއާޚިރު . ރަމަޟާން . ރަޖަބު . ރޯދަމަސް . ކަލަންޑަރު . މަރެސް . މުޙައްރަމް . ތޯ . ސަފަރު . ސިންގަ . ސެޕްޓެމްބަރު . ޑިސެންބަރު . ޒުލްޙައްޖު . ޒުލްޙިއްޖާ . ޒުލްޤަޢިދާ . ޖަނަވަރީ . ޖުމާދަލް އާޚިރާ . ޖުމާދަލްއޫލާ . ޖުލައި . ޖޫން . ޝައްވާލު . ޝަޢުބާން . ޝައްބާން . ޞަފަރު . ޛުލްޤަޢިދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ