...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލަރު
ނ.
(1) އަންހެނުންގެ ބޮނބިފަޅިމައްޗާއި ކަރުވަޅު ނިވައި ކުރާންލައި ގިރުވާނު އަޅައިފައި ހުންނަ ކޮނޑުކެނޑިއެއް.
މިކޮނޑުކެނޑި އަންހެނުން ލައި އުޅެނީ ބޯވަޅުއެޅި ލިބާހާ އެކުގައެވެ.
(2) އަންހެނުންގެ ބޯވަޅު އެޅިލިބާހުގައި އަޅަން ވަކިން ހަދައިފައި ހުންނަ ގިރުވާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަލަރުބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ