...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލަރުބިބީ
.
މަހުގެ ތުންކޮޅުގައި ހުދުކުލައިގެ ކުދިކުދި ރޮނގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ފަނޑު ރަތްކުލައެއްގައެވެ.
ބޮލުގެ ނިމޭ ހިސާބުން ކަރުތާފަތްގަނޑު މަތީން މަހުގެ ހުރަހަށް ފުޅާ ހުދު ރޮނގެއް ހުރެއެވެ.
މިމަހަށް ކަލަރުބިބީ ކިއުނީ މިހުދު ރޮނގަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަލަރުބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ