...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލާ
ނ.
(1) ވެރިމީހާ.
(2) ސާހިބު.
(3) "ކަލޭ" މިބަސް މާތްކޮށް ބުނާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހުވާ . ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ރައްބި . ރަސޫލުކަން . ރަސްކަލުން . ރަސްކަލޯ . ރުހިވޮޑިގަތުން . ބަނޑުދެފޮއި . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބޮޑުހިއްތަންގުރާބު . ބޮޑުބަނޑުއޮޑި . ބޮޑުފާފަ . ބޮޑުދަންމަތި . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . ބޮޑުގުރާބު . ބޯޓުދެލި . ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކަފުއޮޑި . ކަލާނގެރަސްކަންފުޅު . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކަލާސީން . ކަލާސީކަން . ކާބަނދި . ކިހާދޫގުރާބު . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކުފުރު . ކުފުރުވުން . ކުޑަހިއްތަންގުރާބު . ކުޑަތާމަލާއިކަތުން . ކެލާގުރާބު . އަޑަފިއޮޑި . އިލާހު . އިލްހާމު . އިޙުސާންކަން . އެސުވާމީންގެ . ވަލީވެރީން . ވަޙީ . ވަޙީކުރެއްވުން . ވަޙީއިއްވެވުން . ވަޤްފު . ވަޤްފުކުރުން . މަހަށްފަރަށްއަރުމާޒަށް . މަންސޫޚު . މަންސޫޚުކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ