...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލާސީ
ނ.
(1) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ފަޅުވެރިން.
(2) ބޮޑު ހަނޑުލާއި، ބަނޑު ހަނޑޫ ގޭގެޔަށް ގެންގޮސް ދިނުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ކިތައްމެކަމެއް ކުރާން ތިބޭ ރަސްމީ ބަޔެއް.
މިއީ ރަނަހަމައިދި ބޭކަލެއްގެ ދަށުގައިވާ އަށްގުރާބުގެ ފަޅުވެރިނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ބަނޑުދެފޮއި . ބޮޑުހިއްތަންގުރާބު . ބޮޑުބަނޑުއޮޑި . ބޮޑުދަންމަތި . ބޮޑުގުރާބު . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . ކަފުއޮޑި . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކަލާސީން . ކަލާސީކަން . ކިހާދޫގުރާބު . ކުޑަހިއްތަންގުރާބު . ކެލާގުރާބު . އަޑަފިއޮޑި . މަހަށްފަރަށްއަރުމާޒަށް . މާމެދުމީހުން . ދަންޑެހެލުބޭކަލުން . ދަންޑެހެލުކަން . ތިންރަށުއޮޑި . ޚަލާސީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ