...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލާސީން
ނ.
ކަލާސީ މިބަހުގެ ގިނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ބޮޑުހިއްތަންގުރާބު . ބޮޑުބަނޑުއޮޑި . ބޮޑުދަންމަތި . ބޮޑުގުރާބު . ކަފުއޮޑި . ކަލާސީ ހަނޑޫ . ކަލާސީކަން . ކިހާދޫގުރާބު . ކުޑަހިއްތަންގުރާބު . ކެލާގުރާބު . އަޑަފިއޮޑި . މަހަށްފަރަށްއަރުމާޒަށް . މާމެދުމީހުން . ދަންޑެހެލުބޭކަލުން . ދަންޑެހެލުކަން . ތިންރަށުއޮޑި . ޚަލާސީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ