...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލިވަތް
ޯއްޗެއްގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް އުޅެވޭގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ކުދި ކުދި ތަންތަންކޮޅު.
(2) ފޮއްޓެއް ނުވަތަ ދަބަހެއްގެ ތެރޭގައި އެއްޗިހިލާން ހަދައިފައި ހުންނަ ބައިބައި.
(3) މަތިންދާ ބޯޓު ތެރޭގައި މީހުންގެ އަތްމަތީ ސާމާނު ލާން ހަދައިފައި ހުންނަ ވަތްވަތްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދަނި . ބުންދު . ފިތްފިތަށްހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ