...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލިޔާ
ނ.
(1) ގިތެޔޮ އަޅައިގެން ކައްކާބަތެއް.
މި ފޮނިކޮށް ވެސް ލޮނުކޮށް ވެސް ކައްކައެވެ.
ޢާންމުގޮތެއްގައި މިއީ ރަށްމާލޫދުގައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) ބަށްޓާއި ކޭލުގައި އެއްގަމު ޖަނަވާރުގެ މޭބިސްކުރަނޑި އަޅައިގެން ކައްކާ ހިކިރިހައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްމީރުކޭން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ