...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލިޔާބިރިންޖީ
ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި، ފެނާއި ލޮނުލައިގެން ގިތެލާއި ކާށިތެލާއި މީރުކޮށްފައި އޭގެތެރެއަށް ހަނޑޫއަޅައި ރަނގަޅަށް ފެން ހިނދި ހަނޑޫގަނޑު ހަނާވީމާ، ކާށިކިރާއި ދިރިޔާ އިނގުރާ އަދި ކުރިން ފެނުއެޅި ތަކެތީގެ ބާކީ ހުރި ފެނާއިއެކު އެތަކެތި އަޅައިގެން ކައްކާ ބަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ