...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލިޔާކެރުން
މ.
(ޏ) ކައްޓަލަ މަޑުކޮށް، ރަނގަޅަށް ފިސްކޮށް ގޮށްފިލުވައިފައި ހަކުރު އަޅައިގެން ހިލައި ވަރުކުރުން.
މިހުންނާނީ ކުދިކޮށް، ފޯލި ފޯއްޔަށް ހަދައި ހިކި ކެޔޮފަތުގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ