...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލިޔާކެޑުން
މ.
(ސ) ކައްޓަލަމަޑުކޮށް، ރަނގަޅަށްފިސްކޮށް ގޮށްފިލުވައިފައި ހަކުރުއަޅައިގެން ހިލައިވަރުކުރުން.
މިހުންނާނީ ކުދިކޮށް ފޯލި ފޯއްޔަށްހަދައި ހިކިކެޔޮފަތުގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ