...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލު
ނ.
ފެންނަގާ އިސްކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަރު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވަރު . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްޤިރާއަތް . ހިތީކޭން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުވަނދުގޮށި . ހެނެވިރަސަ . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަބީބޭކަލުން . ނަބީއްޔުން . ނަކަލުކުރުން . ނައިބުކަމާ ހިނގުން . ނައިބުފަތްކޮޅު . ނަޤުލްކުރުން . ނޫކާޅު . ރަނަހަމާދި . ރަނަހަމާދިކަން . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަންކުދިބޭކަލުން . ރަންފުޅު . ރަތްދަތިމުޑު . ރަސޫލުން . ރަސޫލުބޭކަލުން . ރަސްރަނި . ރަސްކައުކަލުން . ރަސްކަލުން . ރަސްފަރި . ރާނީ . ރާދަވަޅި . ރިސާލަތު . ރޯދާފޮއިހަނޑޫ . ބަނޑުހަނޑޫ . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބައިސްކަލު . ބައިސްކަލް . ބަފާކަލުން . ބަދުރު . ބަތްކައްކާ . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިލެތް އޮޑި . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބިލެތްމަތީބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ