...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލޭމެން
ނ.
(1) ތިޔަބައި މީހުން.
(2) "ކަލޭ"މިބަހުގެ ގިނަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިނބައިމެން . އިނބޭން . އިބެން . ތަހެލާނެ . ތަމެން . ތަފިރިން . ތަފެނެ . ތަފެލާނާ . ތަގެރިން . ތަޣައްޔަރު . ތާމެން . ތިބާރެން . ތިޔަބައިމީހުން . ތުފުރެމެން . ތެހެލާ . ތެހެލާނު . ތެހޮލާނު . ތޮހެލާ . ތޮފެނެ . ތޮފެލާ . ތޮފެލާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ