...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލޭގެ
ނ.
(1) ނަމުން ނުބުނެ ފިރިހެނަކާ ދިމާއަށް ބުނާގޮތެއް.
މިގޮތަށް ކިޔައިއުޅެނީ އާދައިގެ ފިރިހެނުންނާ ދިމާއަށެވެ.
(2) އުޅަނދުމަތީގެ ދަރަޖައެއް ލިބިފައިވާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަބިއްޔާ . ރަށުމީހާ . ރައުޟާ . ރަސޫލާ . ބަފާބޭ . ބޮފައިމީހާ . ބޮޑުތާހީދު . ކޮލިހިނގާމަގު . ކޮލިކިޔުން . ކޮލިލުން . ކޮލިލޯގަނޑު . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އިތުރުކަލޭގެފާނު . އެބޭބެ . އެއު . އެއްގަމުކަންތައް . އެއްގަމުކަލޭގެ . އެދުރުކަލޭގެ . އޮގަރުގެ . އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު . ވެޑިތަންކަލޯ . މާބެ . މާވަޑި . މިސާލުބަސް . ފާނު . ފިރިބަލައިގަތުން . ދޮންބަފާބޭ . ދޮލަނގުހެދުން . ދޯގިއައިހާކަނބުލޭގެ . ޒަމްޒަމްވަޅުކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ