...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލޭގެފާނު
ނ.
(1) އިހުގައި މަޖިލީހަށް އެރީމާ ލިބޭ ލަޤަބު ލިބިފައިވާ މީހާ.
(2) މާތްކުރުމުގެ ގޮތުން ނަބިއްޔުންނަށާއި، ވަލިއްޔުންނަށާއި، ޢާލިމުންނަށާއި، އެދުރުންނަށް ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަބިއްޔާ . ރައުޟާ . ރަސޫލާ . ބޮޑުތާހީދު . އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު . އިތުރުކަލޭގެފާނު . ފާނު . ޒަމްޒަމްވަޅުކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ