...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލޯ
ންނަށް ލޯބިން ކިޔާނަމެއް.
(3) ދެރަކޮށް ނިކަމަތިކޮށްލުމަށް ފިރިހެނުންނާ ދިމާއަށް ބުނާގޮތް.
(4) މުސްކުޅިބަހުގައި މާތް ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާގޮތެއް.
(5) ބައެއް ކަހަލަ ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ގެންނަބަހެއް.
މިސާލު:
(ހ) ބުޅާކަލޯ.
(ށ) މާކަނާކަލޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލާލީދަރިކޮޅު . ބާކަލޯ . ކަލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ