...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަލްކަޓަރާ
ނ.
ނައުފަހަރުގެ ކެނބު ދަމާން އަޅުވާ ލަކުޑި ގަނޑެއް.
މިއޮންނަނީ ކޮޅުގައި ފުރޮޅެއްލައިފައެވެ.
ކެނބު އަޅުވައިފައި އޮންނާނީ އެ ފުރޮޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ