...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަގަ
ނ.
(ގ) (1) ފެފޫ.
(2) ކެއުން މިބަހުގެ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިކަބިލިއްސަގަސް . ނިކައަޅޯ . މުރޮޅި . މެއްތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ