...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސަބުޖެހި ފޭލި
ނ.
ކޮޅުމަތީގައި ކަސަބު ޖަހައިގެން ވިޔެފައި ހުންނަ ފޭލި.
މިފޭލި ދެގޮތަކަށް ކަސަބު ޖަހައިފާ ހުރެއެވެ.
އެއްގޮތަކީ، ހުސްކަސަބު ޖެހުމެވެ.
މިގޮތަށް ކަސަބު ޖަހާއިރު ޖަހާނީ ވިލާތު ހިމަ ކަސަބެވެ.
އަނެއް ގޮތަކީ، ފަށުތްވާ ކަސަބާ ދެބައިން ޖެހުމެވެ.
މިގޮތައް ޖަހާއިރު ޖަހާނީ އާދައިގެ ކަސަބު ފަސްބައި ކުލަ އެއްބައަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ