...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސިޔާރު
ނ.
(1) އެކަތި އަނެކެއްޗާ ދިމާވާންޖެހޭ ދޭއްޗެއް ދިމާނުވާ ދިމާނުވުން.
(2) ސީދާނުވާ ނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްޓައިލުން . ކަސިޔާރުއެރުން . ކުނބުކޮށި . ދެވަރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ