...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސީރާ
ނ.
ގަހެއްގެ ކިރު.
މިހުންނަނީ އަލި ކުލައެއްގައެވެ.
މިއީ ފެނަށް އެޅީމާ ފޯވާ އެއްޗެކެވެ.
މިބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިބޭހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ