...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސް
ނ.
(1) ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިބަލީގައި ގައިކެހުމާއި ހިރުވުމާއި، ބިހިނެގުން ހުރެއެވެ.
(2) ދިއްގާގަހުގެ ފަތުގައި ހެދޭ ބަލިކަމެއް.
(3) އަތްތެރި މަސައްކަތާއި އަތު މަސައްކަތުގެ ބައެއްތަކެތީގައި ހުންނަންވާ އޮމާންކަން ނެތޭނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަތަވިވަރަ . ނަރޮމަތި . ނައްދު . ނާސި . ނާސިބަލި . ނާސިވުން . ނާސިގެ . ރާބޯވަ . ރާވެނެބޯވަ . ރާވެރިބޯވަ . ބަންޑާރަފިހާރަ . ބަކަރިއަނގަފާރު . ބައިހިމަނާ . ބައިކުރާ . ބިހިކަސް . ބިޑި . ބޮޑުކޯއްޓޭ . ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒު . ކަހަހޯނެ . ކަހާ . ކަރިބަރި . ކަމެއް . ކަލަކުޓަރު . ކަސްބިހި . ކަސްކޫލަ . ކަސްވާނަ . ކަސްފަނި . ކަސްފޮޅު . ކަސްތޮޅު . ކަސްތޮޅުއެޅުން . ކަސްގަނޑު . ކަސްގާ . ކަސްސުރި . ކާސުއެޑުން . ކުޅިވަރު . ކެހި . އުސްފުމުން . މަހާނަދޮށަށްދާމީހާ . މައުޒަން . މާފޮޅުކަސް . މުގުދަރު . މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފެމެވޭނެ . ފަރުމޭޓު . ފާނަ . ފެނަށްއެރުން . ފޮނުޖަހަންޏާ ކުރަނތްގަށްކަމުދާނެ . ފޮތެއް އޮތަކަސް އެދުރެއްނުވާނެއެވެ . ފޮތެއްއެދުރެއްނުވާނެ . ދިވެހިކަސްތޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ