...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްރަތު
ނ.
ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތައް ދޫކޮށް، މަސްހަރުކޮށް ލޭހިންގުވާން ކުރާ ޙަރަކާތް ނުވަތަ މިފަދަ ބޭނުމުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޅިވަރު . އުސްފުމުން . މައުޒަން . މުގުދަރު . ގޮށްމަސް . ސަންޑޯމަސައްކަތް . ޖިމުނާސްޓިކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ