...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްބޯވަ
ނ.
ފައިތަކުގައި ކަށި ލޯލިތަކެއް ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ ކުޑަ ބޯވައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާބޯވަ . ރާވެނެބޯވަ . ރާވެރިބޯވަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ