...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްތާ
ނ.
އެނދު ރޯނު ފުރުންފަދަ ބޭނުމުގައި ރޯ އިލޮށީގެ ބުޑުދަށުން ހަދާކަށި.
މީގައި ރޯނުފަށް ގުޅުވާނީ އިލޮށިގެ ބުޑުދޮށުގައި އޮންނަ ފިހިކޮޅުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ