...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަސްތޫރި
ނ.
ކާމަރަނގައެއް ހެން އަރިއަރިއަށް ހުންނަ ތޮޅިއެއް.
މީގެ އޮށުގައި މީރުވަހެއް ދުވައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްދު . ކަސްސުރި . ދިވެހިކަސްތޫރި . ގޮމަކަސްތޫރި ފުއްލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ