...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑަ
ނ.
(1) އެކިއެކި ބޭނުމުގައި ބިމަށްޖަހާ ކުރުދަނޑިބުރި (މިހުންނާނީ އެއްކޮޅު (ފޭއްސާފައެވެ.) (2) އަންހެނުންގައި ހުންނާންވީ ބަނިޔާދަންކަމުގެ އިދިކޮޅު.
(3) އޮޑިދޯނިފަހަރު ފައްސިޔަ ބޮޑުވެގެންގޮސް ދެފުށުވައި އެޅޭގޮތްވުމަށް ކިޔާނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްކުރުން . ރާހި . ރެނދުއެޅުން . ރޮދިއޮޅާހަރު . ރޯމަރުގޯސް . ބެއްދުން . ބެދުން . ކަށަ . ކަނޑުއޮޅި ގިރާކުރުން . ކަނޑުދުވުން . ކަނޓަ . ކަޑަކައެއްލުން . ކަޑަކަޖެހުން . ކަޑަޖެހުން . ކަޑާ . ކަޑޮ . ކުއްތި . އާނަ . އިމު . ވާގަނޑުކުޅުން . މައިކަށަ . ފަރީގައިހިނގުން . ފޭރާންކަށަ . ފޮށާކެނޑުން . ދުންލާދޮންކުރުން . ދުންލުން . ދުއްގަނޑޮ . ގަނޑަށްކެނޑުން . ގިރާ . ގެވަޑެކޮޑުން . ގޮއްވަންއެޅުން . ގޯތިނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ