...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑަނެބަތެ
ނ.
(ގ) އަންހެނުން މާލޫދުގެ ފަށާ ކޭމަށް ގެންދާ ބޮނޑިބަތެއް.
މިބޮނޑިބަތް ހުންނާނީ ވަރަށް ރީތިކޮށް ފަތުން އޮމާން ކޮށްފައެވެ.
މިމާލޫދަށް ކިޔައިއުޅެނީ އަންހެނުން މާލޫދެވެ.
މިމާލޫދު ކިޔުއްވަނީ ރަށުގެ ހުރިހާ އަންހެނުން ބައިވެރިވެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ