...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑަކަ
ނ.
ކުޅިޖެހުމުގައި، ފައިގައިޖަހާން އެއްލާއެތި ފަހަރެއް.
އައްޑަނަ ކޮށީ މީހުން މި އެތިފަހަރުން ރެކޭނީ އައްޑަނަ ދިމާކޮށްގެންނެވެ.
ދަނޑި ކޮށީ މީހުން ރެކޭނީ ފުންމައިގަނެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ