...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑައްތު
ނ.
ދޭތެރެއެއް ހުރަސްކޮށް ދާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރަސްކުރުން . ރާހި . ބެއްދުން . ބެދުން . ކަނޑުއޮޅި ގިރާކުރުން . ކަނޑުދުވުން . ގިރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ