...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑަވުން
މ.
(1) ދީލިގެން ގޮސް ދެފުށުއެޅުން.
(2) އަންހެނުންގައި ހުންނާންވީ ބަނިޔާދަންކަން ނެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ