...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ބޭރުގައި އުނގުޅާންގެންގުޅޭ ރަތްކުލައިގެ މަށްޓެއް.
މިބޭހަށްވެސް (ބޭނުންކުރެއެވެ..) ލަވަ ފަރިހީގެ މައިގަނޑުނޫން ބައިބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަގާކިއުން . ބިހުކަޑި . ބޭސްލުން . ކަޑިފަށަލަ . ކަޑިތާރު . ކަޑިތާރުލުން . އުއި . އުއިފެވުން . އޮޅުފަށަލަ . ވަކިގަނޑުކުރެހުން . މިސާލުބަސް . ގަލަގަދި . ގޮހޮރު . ސަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ