...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޑިތާރު
ނ.
ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ފެނުންތިރީގައިލާން މަޅާއި، ކަޑިޔާއި، ތެލާއި އަޅައިގެން ކައްކާ ދަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޑިތާރުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ