...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޓަރު
ނ.
ތުނި ތިލައެއް ލައްވާގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
މީގެ ތިލަ އެކިވަރުވަރަށް ބޭރަށް ނެރެ އެތެރެއަށް ވައްދައި ހެދޭނެއެވެ.
ތިލަ ހުންނަނީ ކޮށިވުމުން ކުރީކޮޅޫން ފެށިގެން އެތިކޮޅު ކޮޅަށް ކޮށިވިބައި ބިންދައި ލެވޭގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ