...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޓަކަރާ
ނ.
(ކަޓަރާ) (1) ބަދިގޭ ބިތްދޮށުބިތުގައި، އެތެރޭގައި އެއްޗެހި ބެހެއްޓޭނެހެން ބިތަށްވުރެ ބޭރަށް ނެރެފައިހުންނަތަން، މިތަންހުންނަނީ ވަތްވަތްގަނޑަށެވެ.
(2) މަތިގޭ މަތީބުރީގެ ފެންޑާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޓަކަރާމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ