...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޓާރިބޮލި
ނ.
(މ) ބޮލީގެބާވަތެއް.
މީގެތުންފަތުގެ އެތެރެކައިރި ހުންނާނީ ކަޅުކޮށްނެވެ.
ދެފަރާތުގެ އަރިމަތީގައި ކުރެހުމެއްހުރެއެވެ.
ބޮޑުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 3 އިންޗި ނުވަތަ 2/1 2 އިންޗިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ