...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޓާރީ
ނ.
(1) ދެފުށުގައި މިޔައަޅައިފައިހުންނަ ހަތިޔާރެއް.
މިއީ ތިލަކުރު ފިޔޮއްސެކެވެ.
(2) އިހުގައި ގެންގުޅުނު ފޭރާމެއްގައި ޖަހައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްގެ ގޮވެއްސެއް.
(3) ކަޓާރި.
(މަލިކު)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ