...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޖުރު
ނ.
ތެލުލާފައި ހުންނަ ފޮނި ހެދިކާއެއް.
މިހުންނަނީ އުއްސިފުށް، ހަކުރާ ކުކުޅުބިސް އަޅައިގެން މޮޑެ ތުނިކޮށް ދަމައި އެރޮށި ދިގުކޮށް ކަފައިގެން ދެކޮޅު އޮޅަމުން ގެނެސް މެދަށް ނިންމާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޖުޅު . އަންދަރުސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ