...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކަޗޯރު
ނ.
(1) އެއްޗެހި އެހިލައި ބާލައި ހަދާން ގޮނޑުދޮށުގައި މޫދުން އެތައް ހިސާބަކަށް ދާނޭހެން ކަތިކޮށް ކޮންކްރީޓުން ހަދައިފައި އޮންނަތަން.
(2) ބިންގަނޑު ކަތިކޮށްފައި އޮންނަތަން.
(3) (މަޖާޒު) ދެރަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޅުބޭނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ