...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ކާ
ހަމަކޮށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގައި ހަބަސް ރައިވަރުގެ ކުރިން ފެށޭ ބަސްނެތިފައި އަނެއް ތިން ބަހުގެ ވަޒަނަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބާވަތެއްވެސް ހުރެއެވެ.
(2) ބިލެތުވައް.
(3) ބައްތެލިފަހަރާއި ނާފަހަރުގެ ކަވަރުނާތަކުން ބޯރުދުވަށް އަރައިފައި ހުންނަތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅު . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިކާތަން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގާ . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑަސްތުން . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނި . ހަނުހިމޭން . ހަނުހިމޭންކަން . ހަނުހިމޭންވުން . ހަން . ހަންމޯ . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކޮކާ . ހަރާންބަޅުމަސް . ހަރާންފަދަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރި . ހަރިސަ . ހަރިޖެހުން . ހަރުންދެމި . ހަރުބީކާފަރުން . ހަރުބޭސް . ހަރުވުން . ހަރުފުށް . ހަރޮނގުހިކާ . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަކަތަ . ހަކި . ހަކިގޮޅާ . ހަކުރާވަރު . ހަކުރުފޮނި . ހަކުރުދަތުރު . ހައިހޫނު . ހައިހޫނުކަން . ހައިހޫނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ